Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

Ελληνική και Δυτικοευρωπαϊκή χαρακτική

Αριθμός: περίπου 3900.

Ενδεικτικά ονόματα:Γαλάνης, Κεφαλληνός, Θεοδωρόπουλος, Τάσσος, Οικονομίδης, Dürer, Rembrandt, Goya, Cezanne, Daumier.

Η πρόσβαση στους ερευνητές πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος. Η πρόσβαση στο κοινό πραγματοποιείται μέσω εκθέσεων.
Μιχαλακοπούλου 1 – Τ.Κ.11634 – Αθήνα

Contact Info